ห้องประชุม

บรรจุได้

อัตราค่าธรรมเนียม

รายละเอียดการใช้บริการ

หอประชุมศรีวชิรโชติ

ไม่เกิน 2,500 คน

การใช้ครั้งหนึ่งๆ
ไม่เกิน 8 ช.ม. ค่าบำรุง 40,000 บาท
ไม่เกิน 4 ช.ม. ค่าบำรุง 20,000 บาท
หมายเหตุ การใช้หอประชุมต้องวาง
เงินประกันชดเชย
ค่าเสียหายเป็นเงิน 3,000 บาท
(รับคืนเมื่อเสร็จงานเป็นที่เรียบร้อย)

1.อุปกรณ์เครื่องเสียง
2. อุปกรณ์ LCD
3.จัดโต๊ะเก้าอี้
4.เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
5.เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ห้องประชุมศูนย์ภาษา
และคอมพิวเตอร์

ไม่เกิน 300 คน

การใช้ครั้งหนึ่งๆ
ไม่เกิน 8 ช.ม. ค่าบำรุง 5,000 บาท
ไม่เกิน 4 ช.ม. ค่าบำรุง 2,500 บาท

1.อุปกรณ์เครื่องเสียง
2. อุปกรณ์ LCD
3.เจ้าหน้าที่จัดห้องประชุม
4.เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
5.เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ห้องประชุมกาซะลอง

ไม่เกิน 100 คน

การใช้ครั้งหนึ่งๆ
ไม่เกิน 8 ช.ม. ค่าบำรุง 3,000 บาท
ไม่เกิน 4 ช.ม. ค่าบำรุง 1,500 บาท

1.อุปกรณ์เครื่องเสียง
2. อุปกรณ์ LCD
3.เจ้าหน้าที่จัดห้องประชุม

ห้องประชุมมหาวชิราลงกรณ

ไม่เกิน 80 คน

การใช้ครั้งหนึ่งๆ
ไม่เกิน 8 ช.ม. ค่าบำรุง 3,000 บาท
ไม่เกิน 4 ช.ม. ค่าบำรุง 1,500 บาท

1.อุปกรณ์เครื่องเสียง
2. อุปกรณ์ LCD
3.เจ้าหน้าที่จัดห้องประชุม

ห้องประชุม ฉ 802 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

ไม่เกิน 100 คน

การใช้ครั้งหนึ่งๆ
ไม่เกิน 8 ช.ม. ค่าบำรุง 3,000 บาท
ไม่เกิน 4 ช.ม. ค่าบำรุง 1,500 บาท

1.อุปกรณ์เครื่องเสียง
2. อุปกรณ์ LCD
3.เจ้าหน้าที่จัดห้องประชุม

ห้องประชุมสิริราชภัฏ

ไม่เกิน 80 คน

2,500 บาท

1.อุปกรณ์เครื่องเสียง
2.เจ้าหน้าที่จัดห้องประชุม

ห้องประชุมนนทรี

ไม่เกิน 180 คน

2,500 บาท

1.อุปกรณ์เครื่องเสียง
2.เจ้าหน้าที่จัดห้องประชุม

ห้องประชุมวังจันทน์

ไม่เกิน 35 คน

2,000 บาท

1.อุปกรณ์เครื่องเสียง
2.เจ้าหน้าที่จัดห้องประชุม

อาคารโภชนา

ไม่เกิน 600 คน

3,000 บาท

1.อุปกรณ์เครื่องเสียง
2.เจ้าหน้าที่จัดห้องประชุม

ลานเพลินพิบูล

ไม่เกิน 2,000 คน

3,000 บาท

รูปแบบกลางแจ้ง/ตามตกลง

ลานเพลินส่วนสนามบิน

ไม่เกิน 2,000 คน

3,000 บาท

รูปแบบกลางแจ้ง/ตามตกลง

สนามกีฬา

ประเภทกีฬา

 

 

     - สนามกีฬาพระองค์ดำ

 

8,000 บาท

รูปแบบกลางแจ้ง/ตามตกลง

     - โรงยิมเนเซียม

 

4,000 บาท

 

     - สนามกีฬาฟุตบอล 2

 

4,000 บาท

 

     - สนามกีฬาเอนกประสงค์

ฟุตซอล-บาส

3,000 บาท

 

     - สนามกีฬาเอนกประสงค์

วอลเลย์บอล

2,000 บาท

 

     - สนามกีฬาเอนกประสงค์

ตะกร้อ

2,000 บาท

 

     - สนามเทนนิส

เทนนิส

2,000 บาท

 


อัตราค่าธรรมเนียมอื่นๆ    
1. นำดนตรีภายนอกมาบรรเลง ชำระค่าไฟฟ้าเพิ่ม 1,500 บาท
2. นำร้านค้ามาประกอบอาหาร ชำระค่าทำความสะอาดเพิ่ม 1,000 บาท
3. ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่   วันธรรมดา 200 บาท/วัน
  วันหยุดนักขัตฤกษ์  400 บาท/วัน

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552