- มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
 
 
 
ติดต่อสอบถาม
ส่วนวังจันทน์
เลขที่ 66 วังจันทน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5525-8584, 0-5525-1206, 0-5525-9927
ส่วนทะเลแก้ว
เลขที่ 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5526-7000
โทรสาร 0-5526-7058
 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
     
©2012 Pibulsongkram Rajabhat University.