ติดต่อสอบถาม
 
 
ส่วนวังจันทน์
เลขที่ 66 วังจันทน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
โทรศัพท์ 0-5525-8584, 0-5525-1206, 0-5525-9927
ส่วนทะเลแก้ว
เลขที่ 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
โทรศัพท์ 0-5526-7000
โทรสาร 0-5526-7058
อีเมล์ : psru@psru.ac.th
   
 
ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
         

Copyright @ 2013 Pibulsongkram Rajabhat University | Designed by Webmaster PSRU