หน้าหลัก / ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

realestate

ติดต่อเรา

ส่วนวังจันทน์
เลขที่ 66 วังจันทน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5525-8584, 0-5525-1206, 0-5525-9927
ส่วนทะเลแก้ว
เลขที่ 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
โทรศัพท์ : 0-5526-7000-2
โทรสาร : 0-5526-7091
ติดตามเราได้ที่
e-Mail : info.psru@psru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/pr.psru/

 


 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม : Pibulsongkram Rajabhat University