เรื่อง: ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างลู่วิ่งสนามกีฬา ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (E 1/2560)

ผู้พิมพ์: งานพัสดุ

รายละเอียด:

วันที่: 16/09/2559


Download เอกสารประกอบ