เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างลู่วิ่งสนามกีฬา ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 งาน

ผู้พิมพ์: งานพัสดุ

รายละเอียด:

วันที่: 11/04/2560


Download เอกสารประกอบ