เรื่อง: ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างส่วนเพิ่มเติมอาคารปฏิบัติการหุ่นยนต์และระบบควบคุมอัตโนมัติ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน (จ.2/2561)

ผู้พิมพ์: งานพัสดุ

รายละเอียด:

วันที่: 03/11/2560


Download เอกสารประกอบ