เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างส่วนเพิ่มเติมอาคารปฏิบัติการหุ่นยนต์และระบบควบคุมอัตโนมัติ (e-Bidding) เลขที่ จ.2/2561

ผู้พิมพ์: งานพัสดุ

รายละเอียด:

วันที่: 06/12/2560


Download เอกสารประกอบ