เรื่อง: ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนดนตรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)(ครั้งที่2)(ซ.17/2561)

ผู้พิมพ์: งานพัสดุ

รายละเอียด:

วันที่: 28/12/2560


Download เอกสารประกอบ