เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องพักอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2ห้อง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้พิมพ์: งานพัสดุ

รายละเอียด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคจิรัฎฐ์

วันที่: 13/02/2561


Download เอกสารประกอบ