เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทางวิชาการจัดสร้างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop)

ผู้พิมพ์: งานพัสดุ

รายละเอียด: สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่: 13/02/2561


Download เอกสารประกอบ