เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงถนน ทางเท้า และทางจักรยาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน 1 งานด้วยวิธี e-bidding จ.7/2561

ผู้พิมพ์: งานพัสดุ

รายละเอียด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมควรการโยธา ด้วยราคา 7,508,900 บาท

วันที่: 13/03/2561


Download เอกสารประกอบ