เรื่อง: ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยพร้อมระบบความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน 1 งาน (จ.18/2561)

ผู้พิมพ์: งานพัสดุ

รายละเอียด:

วันที่: 14/03/2561


Download เอกสารประกอบ