เรื่อง: ประกาศประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรุงประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยพร้อมระบบความปลอดภัย ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)

ผู้พิมพ์: งานพัสดุ

รายละเอียด:

วันที่: 24/04/2561


Download เอกสารประกอบ