เรื่อง: ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคีย์การ์ดประตูห้องพักศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่างวังจันทน์ริเวิอร์วิว จำนวน 117 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ซ. 21/2561)

ผู้พิมพ์: งานพัสดุ

รายละเอียด:

วันที่: 11/05/2561


Download เอกสารประกอบ