เรื่อง: ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรุงประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยพร้อมระบบความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)

ผู้พิมพ์: งานพัสดุ

รายละเอียด:

วันที่: 25/05/2561


Download เอกสารประกอบ