เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง(ดีเซล) จำนวน 1 คัน (ซ.23/2561)

ผู้พิมพ์: งานพัสดุ

รายละเอียด:

วันที่: 21/06/2561


Download เอกสารประกอบ