เรื่อง: ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน (จ.11/2561)

ผู้พิมพ์: งานพัสดุ

รายละเอียด:

วันที่: 11/09/2561


Download เอกสารประกอบ