เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจ้างเหมาก่อสร้างปั๊มน้ำมันชั่วคราว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้พิมพ์: งานพัสดุ

รายละเอียด:

วันที่: 19/09/2561


Download เอกสารประกอบ