เรื่อง: ประกาศประกวดราคาซื้อระบบโทรศัพท์ IP Phone ตำบลพลายชุมพล อำเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ซ.12/2562)

ผู้พิมพ์: งานพัสดุ

รายละเอียด:

วันที่: 15/12/2561


Download เอกสารประกอบ