เรื่อง: ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 400 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง ตำบลพลายชุมพล อำเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ซ.14/2562)

ผู้พิมพ์: งานพัสดุ

รายละเอียด:

วันที่: 15/12/2561


Download เอกสารประกอบ