เรื่อง: ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียน 49 ที่นั่งต่อ (ห้อง IT 404) ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) (จ.18/2562)

ผู้พิมพ์: งานพัสดุ

รายละเอียด:

วันที่: 07/02/2562


Download เอกสารประกอบ