เรื่อง: ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียน 49 ที่นั่งต่อ (ห้อง IT 403) ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน (จ.9/2562)

ผู้พิมพ์: งานพัสดุ

รายละเอียด:

วันที่: 08/02/2562


Download เอกสารประกอบ