เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องเรียน ๓๖ ที่นั่งต่อ (ห้อง IT ๔๐๕) ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ งาน (ครั้งที่ ๒) (จ.19/2562)

ผู้พิมพ์: งานพัสดุ

รายละเอียด:

วันที่: 08/03/2562


Download เอกสารประกอบ