เรื่อง: ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (Core Switch) พร้อมด้วย Access Switch ตำบลพลายชุมพล อำเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ซ.19/2562)

ผู้พิมพ์: งานพัสดุ

รายละเอียด:

วันที่: 20/03/2562


Download เอกสารประกอบ