เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน 1 งาน (จ1/2562)

ผู้พิมพ์: งานพัสดุ

รายละเอียด:

วันที่: 20/03/2562


Download เอกสารประกอบ