เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดมลานกีฬาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน 1 งาน (จ.2/2562)

ผู้พิมพ์: งานพัสดุ

รายละเอียด:

วันที่: 20/03/2562


Download เอกสารประกอบ