เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตนกรรม จำนวน 1 หลัง (จ.24/2562)

ผู้พิมพ์: งานพัสดุ

รายละเอียด:

วันที่: 01/04/2562


Download เอกสารประกอบ