เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศนืและพื้นที่บริเวณโถงกลางอาคารศูนย์การเรียนรู้เอนกประสงคื จำนวน 1 งาน

ผู้พิมพ์: งานพัสดุ

รายละเอียด:

วันที่: 17/04/2562


Download เอกสารประกอบ