เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารทีปวิชญ์ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ งาน (ครั้งที่ ๒) (จ.25/2562)

ผู้พิมพ์: งานพัสดุ

รายละเอียด:

วันที่: 18/04/2562


Download เอกสารประกอบ