เรื่อง: ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพและไม่สามารถใช้งานได้

ผู้พิมพ์: งานพัสดุ

รายละเอียด:

วันที่: 27/08/2562


Download เอกสารประกอบ