เรื่อง: ประกาศยกเลิกการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพและไม่สามารถใช้งานได้

ผู้พิมพ์: งานพัสดุ

รายละเอียด:

วันที่: 04/09/2562


Download เอกสารประกอบ