เรื่อง: ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน ๑ งาน (จ.1/2563)

ผู้พิมพ์: งานพัสดุ

รายละเอียด:

วันที่: 10/01/2563


Download เอกสารประกอบ