เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 (สำหรับงานประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลระบบ iMiS) จำนวน 2 เครื่อง

ผู้พิมพ์: งานพัสดุ

รายละเอียด:

วันที่: 30/01/2563


Download เอกสารประกอบ