เรื่อง: ประกาศประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรุงพื้นที่นั่งอ่านสำหรับนักศึกษา 24 ชม. ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก จำนวน 1 งาน (จ.2/2563)

ผู้พิมพ์: งานพัสดุ

รายละเอียด:

วันที่: 07/02/2563


Download เอกสารประกอบ