เรื่อง: ประกาศผลการขายทอดตลาดเศษซากครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพและไม่สามารถใช้งาน

ผู้พิมพ์: งานพัสดุ

รายละเอียด:

วันที่: 14/02/2563


Download เอกสารประกอบ