เรื่อง: ประกาศประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงพื้นลานจอดรถ อาคารมหาวชิราลงกรณ์ ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก จำนวน 1 งาน (จ.3/2563)

ผู้พิมพ์: งานพัสดุ

รายละเอียด:

วันที่: 20/02/2563


Download เอกสารประกอบ