เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรุงพื้นที่นั่งอ่านสำหรับนักศึกษา 24 ชม.ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (จ.2/2563)

ผู้พิมพ์: งานพัสดุ

รายละเอียด:

วันที่: 26/02/2563


Download เอกสารประกอบ