เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถ อาคาร 6 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (จ.5/2563)

ผู้พิมพ์: งานพัสดุ

รายละเอียด:

วันที่: 28/02/2563


Download เอกสารประกอบ