เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงพื้นลานจอดรถ อาคารมหาวชิราลงกรณ์ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (จ.3/2563)

ผู้พิมพ์: งานพัสดุ

รายละเอียด:

วันที่: 05/03/2563


Download เอกสารประกอบ