เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (จ.8/2563)

ผู้พิมพ์: งานพัสดุ

รายละเอียด:

วันที่: 20/03/2563


Download เอกสารประกอบ