เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเดินวงรี Elliptical ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 4 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ซ.19/2563)

ผู้พิมพ์: งานพัสดุ

รายละเอียด: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเดินวงรี Elliptical ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 4 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ซ.19/2563)

วันที่: 24/03/2563


Download เอกสารประกอบ