เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องอเนกประสงค์และห้องน้ำ อาคารศรีพิบูล ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (จ.11/2563)

ผู้พิมพ์: งานพัสดุ

รายละเอียด:

วันที่: 26/03/2563


Download เอกสารประกอบ