เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานปรับปรุงอาคารปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้พิมพ์: งานพัสดุ

รายละเอียด:

วันที่: 17/11/2563


Download เอกสารประกอบ