เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานติดตั้งตะแกรงกันนกอาคารพิบูลวิชญ์ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้พิมพ์: งานพัสดุ

รายละเอียด:

วันที่: 17/11/2563


Download เอกสารประกอบ