เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผนังกั้นน้ำ และปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (จ.3/2564)

ผู้พิมพ์: งานพัสดุ

รายละเอียด:

วันที่: 04/12/2563


Download เอกสารประกอบ