เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการระบบการผลิตในงานอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)(ซ.23/2564)

ผู้พิมพ์: งานพัสดุ

รายละเอียด:

วันที่: 07/02/2564


Download เอกสารประกอบ