เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงถนนรอบอาคารทีปวิชญ์ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ งาน ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (จ.9/2564)

ผู้พิมพ์: งานพัสดุ

รายละเอียด:

วันที่: 15/02/2564


Download เอกสารประกอบ