เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 60 ที่นั่ง ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)(ซ.29/2564)

ผู้พิมพ์: งานพัสดุ

รายละเอียด:

วันที่: 16/02/2564


Download เอกสารประกอบ