เรื่อง: ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผนังกั้นน้ำ และปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (จ.10/2564)

ผู้พิมพ์: งานพัสดุ

รายละเอียด:

วันที่: 25/03/2564


Download เอกสารประกอบ